Advocaten

Deconinck, Deblauwe & De Vos

Advocatenkantoor 3D recht garandeert u een discrete, persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Onze tussenkomst kan bestaan in adviesverstrekking, bijstand, bemiddeling, het voeren van onderhandelingen en het leiden van procedures.

Het kantoor heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd in :

Heeft u schulden en geraakt u er niet meer aan uit?
U wordt geconfronteerd met loonbeslag?
U krijgt de ene gerechtsdeurwaarder na de andere aan de deur?

Kreeg je een diagnose dementie en heb je schrik binnenkort je goederen niet meer te kunnen beheren?
Wat met mijn zorgenkind als ik er niet meer ben?

Mijn partner wil scheiden. Ik ben hier niet klaar voor.
Kan hij mij zo maar uit huis laten zetten?
Wat met onze kinderen?
Wat met ons huis?

Uw huurder overlijdt en u heeft geen kennis van eventuele erfgenamen?
U wenst evenwel dat uw pand zo spoedig mogelijk kan worden vrijgegeven.
U bent erfgenaam en moet een aangifte indienen?

Mijn zoon/dochter loopt regelmatig weg van huis en wij weten niet waar hij/zij dan verblijft en bij wie.
Ik krijg verontrustende signalen over de woonsituatie van mijn kinderen bij mijn ex-partner.

Ik ben niet akkoord met de uitspraak van de Politierechtbank. Wat kan ik doen?
Ik was niet aanwezig op de zitting en ben veroordeeld tot een rijverbod en boete. Wat kan ik doen?

Advocatenkantoor Deconinck, Deblauwe & De Vos

Wij hechten grote waarde aan het verstrekken van correcte en concrete informatie en willen u zo goed mogelijk inlichten over de aard en het verloop van het dossier, de vermoedelijke duur ervan en de te verwachten kosten en ereloon.

Voor materies die niet tot onze specialisaties behoren, werken wij samen met andere kantoren. Prioritair zijn steeds een goed advies en een poging tot minnelijke regeling om voor de cliënt nutteloze kosten te vermijden.

De kwaliteit van onze dienstverlening is niet alleen gesteund op onze specialisatie en onze ervaring, wij streven er tevens naar om met onze cliënten een vertrouwensrelatie op te bouwen doorheen een gepersonaliseerde en transparante dossierbehandeling.

Kosten

Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Dit omvat het strikt juridisch werk dat voor u verricht wordt.
Dit ereloon wordt gebruikelijk aan een vast uurtarief begroot, doch kan ook forfaitair of procentueel bepaald worden.

De kosten zijn de aanwijsbare uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van zijn cliënt :
 • Kantoorkosten:
  • dossierkosten
  • telefoon, fax, kopies, email
  • verzendingskosten
  • dactylografie en briefwisseling
 • Gerechtskosten:
  • griffiekosten
  • deurwaarderskosten

Voor de materies Bewindvoering & Collectieve schuldregeling wordt er gewerkt met tarieven die bij wet vastliggen. De kostenstaten worden jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door de bevoegde rechtbank.

Bij het begin van een zaak wordt een voorschot (provisie) gevraagd, afhankelijk van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van het dossier.
Naargelang de evolutie van de zaak wordt om aanvullende provisies verzocht.

Indien u een polis rechtsbijstand heeft onderschreven, heeft U de vrije keuze van advocaat.
De erelonen en kosten worden dan normalerwijze door de verzekeraar gedragen, zodat wij U zelf geen enkele betaling dienen te vragen.

Katia De Vos

Advocaat

Heleen Deblauwe

Advocaat

Geertrui Deconinck

Advocaat

Tania Goeman

Administratief medewerker

Eveline Vandaele

Administratief medewerker

Patty Altdorf

Administratief medewerker

Carine Van de Velde

Administratief medewerker

Je staat er niet alleen voor.
Bel of maak een afspraak!